Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48031
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Стилістика англійської мови"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Стилистика английского языка"
Educational and methodological complex of the discipline "Stylistics of the English Language"
Authors: Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Golovnia, Alla
Keywords: стилістика англійської мови
stylistics of the English language
стилистика английского языка
лінгвостилістичний аналіз тексту
linguostylistic analysis of the text
лингвостилистический анализ текста
інтерпретація тексту
text interpretation
интерпретация текста
тропи
tropes
тропы
Issue Date: 27-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології. Метою викладання навчальної дисципліни «Стилістика англійської мови» є розкриття сучасних наукових концепцій, понять і методів стилістики як науки, аналіз і порівняння експресивних стилістичних засобів, а також функціональних стилів англійської мови.
This discipline is a theoretical and practical basis for the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of philology. The purpose of teaching the discipline " Stylistics of the English language" is to reveal modern scientific concepts, concepts and methods of stylistics as a science, analysis and comparison of expressive stylistic means, as well as functional styles of the English language.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48031
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035_РП_Стилістика_англійської_мови_2021.pdfРобоча програма з дисципліни394.06 kBAdobe PDFView/Open
Конспект лекцій.pdfконспект лекцій241.65 kBAdobe PDFView/Open
Зразок поточного тесту.pdfзразок поточного тесту109.21 kBAdobe PDFView/Open
МКР.pdfзразок МКР134.86 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації_для_студентів_заочної_форми_стилістика.pdfРекомендації для студентів заочної форми навчання225.78 kBAdobe PDFView/Open
Метод. рекомендації до СРС_Стилістика.pdfРекомендації для самостійної роботи студентів140.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.