Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48029
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Усний переклад"
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Усный перевод"
Educational and methodological complex of the discipline "Oral translation"
Автори: Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Golovnia, Alla
Ключові слова: переклад
усний переклад
oral interpretation
translation
перевод
усный перевод
практика усного перекладу
oral translation practice
практика усного перевода
Дата публікації: 27-лют-2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є консолідуючою у циклі професійної підготовки філолога, зокрема, перекладача, вона узагальнює вивчені лінгвістичні дисципліни, систематизує мовні факти і явища, сприяє їхньому теоретичному осмисленню та формуванню навичок професійного усного перекладу. Метою викладання дисципліни є формування у студентів практичних навичок перекладу, узагальнюючи знання, здобуті у ході вивчення професійно спрямованих дисциплін; ознайомлення студентів з основними положеннями культури мовлення і загальної культури як найважливішими складовими адекватного перекладу та його формування для максимально повного сприйняття; формування у студентів навичок та вмінь адекватного професійного усного перекладу різножанрових текстів.
Данная учебная дисциплина является консолидирующей в цикле профессиональной подготовки филолога, в частности, переводчика, она обобщает изучены лингвистические дисциплины, систематизирует языковые факты и явления, способствует их теоретическому осмыслению и формированию навыков профессионального устного перевода. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов практических навыков перевода, обобщая знания, полученные в ходе изучения профессионально направленных дисциплин; ознакомление студентов с основными положениями культуры речи и общей культуры как важнейшими составляющими адекватного перевода и его формирования для максимально полного восприятия; формирование у студентов навыков и умений адекватного профессионального устного перевода разножанровых текстов.
This academic discipline is consolidating in the cycle of professional training of a linguist, in particular, a translator, it summarizes the studied linguistic disciplines, systematizes linguistic facts and phenomena, promotes their theoretical understanding and the formation of professional interpretation skills. The purpose of teaching the discipline is to form students' practical translation skills, summarizing the knowledge gained during the study of professionally oriented disciplines; acquaintance of students with the basic provisions of the culture of speech and general culture as the most important components of adequate translation and its formation for the fullest possible perception; formation of students' skills and abilities of adequate professional oral translation of various genres.
Опис: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48029
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
035 РП Усний переклад 2021.pdfРобоча програма з дисицпліни382.56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Зразок поточного тесту.pdfзразок поточного тесту109.36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
МКР.pdfзразок МКР73.61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Рекомендації_для_студентів_заочної_форми.pdfРекомендації для студентів заочної форми навчання221.45 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Метод. рекомендації до СРС.pdfРекомендації для самостійної роботи студентів147.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.