Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47999
Title: Сучасні інноваційні технології управління навчальним закладом
Authors: Долина, Сергій Сергійович
Keywords: дипломна робота
педагогічний процес
інноваційні процеси
наукові пошуки
передовий педагогічний досвід
освітньо-виховний процес
педагогічна спадщина минулого
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління. Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні характерна широка наявність у ньому інноваційних процесів. Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції державної інноваційної політики та проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти» (1999). Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів. У сучасній педагогіці терміни “інновація”, “інноваційний” означають певне нововведення, що стосується того чи того аспекту освітньо-виховного процесу. Кінцевим результатом (прямим продуктом) творчого пошуку можуть бути нові технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. При цьому нове у педагогіці – то не лише авторські ідеї, підходи, технологічні методи, які досі не використовувались, а й комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу з прогресивними засадами, що дає змогу ефективно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості. Свідченням цього є, зокрема, активне звертання сучасних педагогів до педагогічної спадщини минулого – вітчизняної та зарубіжної.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: cтaрший нaукoвий cпiврoбiтник, кaндидaт пcихoлoгiчних нaук, дoцeнт Кaпуcтюк Oлeнa Микoлaївнa
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47999
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ННІНО_2020_073Мз_Долина С..pdfдипломна робота982.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.