Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47997
Title: Стратегія інноваційного розвитку підприємства
Authors: Гордієнко, Жанна Володимирівна
Keywords: дипломна робота
автомобільна компанія
атодилер
організаційний розвиток
технологічний розвиток
управління інноваційним розвитком
комерційна робота
комерційне завантаження
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сьогодні мова йде про становлення в Україні принципово нової дієздатної національної інноваційної системи, яка б функціонувала на ринкових засадах, на принципах самовідтворення. Така система має своєю структурою торкатися кожної клітини соціально-політичного та економічного процесу, надаючи йому відповідних стимулів інноваційного розвитку. Поки що активне пожвавлення в економіці, тривалі тенденції зростання обсягів виробництва і капіталовкладень в основний капітал, інші позитивні досягнення останніх років не сформували в Україні основ інноваційної моделі розвитку. Не створено податковий інструментарій стимулювання інвестиційних процесів; податкові стимули для інноваційних підприємств були заблоковані Законами про держбюджет 2019 і 2020 pp. Найгостріша проблема сьогодення: перехід не лише нашої економіки, а й всієї системи суспільних перетворень до інноваційного розвитку. Українській економіці необхідно чітко визначитися і в тому, наскільки обґрунтованою є сама постановка питання щодо інноваційної перебудови існуючої системи суспільних і насамперед економічних відносин, чи достатнім для цього є інтелектуальний, політичний та науково-технічний потенціал нашого суспільства. Необхідно враховувати і те, що сформована впродовж попередніх десятиліть система міжнародних економічних відносин функціонує на основі механізмів, що фактично виключають можливість вертикальної міграції країн з нижчого технологічного рівня на більш високий. Така міграція можлива лише для обмеженого кола обраних держав. Для держави це фактично означає консервацію існуючого міжнародного статусу України.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Сівашенко Тетяна Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47997
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ННІНО_2020_073Мз_Гордієнко (1).pdfдипломна робота2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.