Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47963
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні технології в перекладацькій діяльності"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Information technologies in translation"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Современные информационные технологии в переводческой деятельности"
Authors: Кондратенко, Юлія Вікторівна
Kondratenko, Yuliia
Кондратенко, Юлия Викторовна
Keywords: інформаційні техінології
офісні застосунки
автоматизований переклад
машинний переклад
information technologies
office suite software
machine translation
computer-assisted translation
иформационные технологии
офисные приложения
машинный перевод
автоматизированный перевод
Issue Date: 25-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології та лінгвістики. Метою викладання дисципліни є: засвоєння студентом основ комп’ютерної грамотності, формування у нього навичок використання прикладного програмного забезпечення у професійній діяльності перекладача та роботи з CAT технологіями.
This academic discipline is a practical basis of a set of knowledge and skills forming the professional profile of a specialist in the field of philology and linguistics. The aim of this discipline is to improve students' computer literacy, develop their skills in the usage of CAT and MT technologies.
Данная учебная дисциплина является практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области филологии и лингвистики. Целью преподавания дисциплины является: усвоение студентом основ компьютерной грамотности, формирование у него навыков использования прикладного программного обеспечения в профессиональной деятельности переводчика и работы с CAT технологиями.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить: робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, рекомендації для студентів заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47963
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035 РП СІТПД.pdfробоча пограма729.54 kBAdobe PDFView/Open
Теорія до ПР1 (Google Docs).pdfтеоретичний матеріал до практичної роботи №1363.61 kBAdobe PDFView/Open
Теорія до ПР1 (MS Word).pdfтеоретичний матеріал до практичної роботи №1440.83 kBAdobe PDFView/Open
Вказівки до ПР1 (Google Docs).pdfіструкції до практичної роботи №1218.55 kBAdobe PDFView/Open
Вказівки до ПР1 (MS Word).pdfіструкції до практичної роботи №1352.73 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації до самостійної роботи.pdfрекомендації для самостійної роботи258.67 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації до контрольної роботи (зфн).pdfрекомендації для студентів заочної форми навчання446.18 kBAdobe PDFView/Open
Зразок підсумкового тесту №1.pdfзразок тесту до модуля №1205.67 kBAdobe PDFView/Open
Зразок МКР.pdfзразок МКР №1392.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.