Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47693
Title: Resource management and supervision web application
Other Titles: Веб-додаток для керування і огляду ресурсів підприємств
Authors: Musiienko, Vladyslav Eduardovych
Мусієнко, Владислав Едуардович
Keywords: material resource planning
warehouse management system
personal home page tools
tool command language
graduate work
планування матеріальних ресурсів
система управління складом
інструменти особистої домашньої сторінки
мова команд інструментів
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Аviation University
Abstract: With the growth of enterprises, it becomes more difficult to competently manage them. This means an optimal and balanced approach to production, in which it will give the best results. In addition, it must be competitively capable, otherwise even perfectly adjusted production will incur losses. That is, it must either be of better quality than the products of competitors, or, with the same quality, there must be a cheaper production in order to be able to have a lower price and then benefit from intercepting customers. The task of finding the best way to do business is at the heart of all systems focused on planning and organizing enterprise resources. Such a system provides a business process processing model that covers almost all aspects in production: planning orders and deliveries, deliveries to the warehouse and shipments, movements in the warehouse itself and inventory in general, that is, up-to-date data on the availability of the necessary materials. Supply and demand planning is key to running any business because it is the starting point of all processes. Based on this information, all further production will be formed with the purchase of materials, storage, processing and dispatch to the buyer. Such systems tend to cost fabulous money. As practice shows, the program will generate income, but this will only happen in the long term.
З ростом підприємств стає складніше грамотно керувати ними. Це означає оптимальний та збалансований підхід до виробництва, при якому він дасть найкращі результати. Крім того, він повинен бути конкурентоспроможним, інакше навіть ідеально відрегульоване виробництво спричинить збитки. Тобто воно повинно бути або якіснішим, ніж продукція конкурентів, або, з такою ж якістю, має бути дешевше виробництво, щоб мати змогу мати нижчу ціну, а потім отримати вигоду від перехоплення споживачів. Завдання пошуку найкращого способу ведення бізнесу лежить в основі всіх систем, орієнтованих на планування та організацію корпоративних ресурсів. Така система забезпечує модель обробки бізнес-процесів, яка охоплює майже всі аспекти виробництва: планування замовлень та поставок, поставок на склад та відвантаження, переміщення на самому складі та товарно-матеріальних цінностей загалом, тобто актуальні дані про наявність необхідних матеріалів. Планування попиту та пропозиції є ключовим фактором для ведення будь-якого бізнесу, оскільки воно є відправною точкою всіх процесів. На основі цієї інформації буде сформовано все подальше виробництво з придбанням матеріалів, зберіганням, переробкою та відправленням покупцеві. Такі системи, як правило, коштують казкових грошей. Як показує практика, програма принесе прибуток, але це відбудеться лише в довгостроковій перспективі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Іскренко Юрій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47693
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Мусieнко В.Е.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.