Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47683
Title: Processing of crew delivery notifications in the airline's information network
Other Titles: Обробка повідомлень про доставку екіпажів в інформаційній мережі авіакомпанії
Authors: Sydorchuk, Maksym Yuriiovych
Сидорчук, Максим Юрійович
Keywords: model
network
software
modeling
graduate work
модель
мережа
програмне забезпечення
моделювання
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Аviation University
Abstract: In the modern world and Ukraine, aviation ranks first in the transportation of passengers and cargo and is undoubtedly the most convenient and fastest mode of transport. The main task of aviation is to ensure the safety of passengers. Flight safety is affected by several factors: the reliability of aircraft and ground equipment, the quality of flight training, climate, the quality of the control system. Analyzing plane crashes, scientists say that the main factor is the mistakes of pilots or controllers.
У сучасному світі та Україні авіація посідає перше місце у перевезенні пасажирів та вантажів і, безсумнівно, є найзручнішим та найшвидшим видом транспорту. Основним завданням авіації є забезпечення безпеки пасажирів. На безпеку польотів впливає кілька факторів: надійність літаків і наземного обладнання, якість льотної підготовки, клімат, якість системи управління. Аналізуючи авіакатастрофи, вчені кажуть, що головним фактором є помилки пілотів або контролерів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Сураєв Вадим Федорович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47683
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Сидорчук М.Ю.pdf999.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.