Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47682
Title: System for development, ceaseless integration and configuration of server software
Other Titles: Система розробки, безперервної інтеграції та налаштування серверного програмного забезпечення
Authors: Solovko, Ihor Serhiiovych
Соловко, Ігор Сергійович
Keywords: software configuration
automation
server software
automation development
graduate work
конфігурація програмного забезпечення
автоматизація
серверне програмне забезпечення
розробка автоматизації
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Аviation University
Abstract: A server programming advancement loop is getting more and more dynamic with each day. Different advances, dialects for scripting, libraries and building approaches emerge and leave their mark in software planning acknowledgement. Around the same period, these programs need to be built as well. What used to be a standalone, web-based, dy-namic product, which serves millions of users every day and operates on massive quanti-ties of data every second, was a decade ago. Ceaseless integration and distribution processes, potential server product creation implementation.
Цикл просування серверного програмування з кожним днем стає дедалі динамічнішим. З’являються різні досягнення, діалекти сценаріїв, бібліотеки та підходи до побудови, які залишають свій слід у визнанні програмного планування. Приблизно в той же період, ці програми також повинні бути побудовані. То, що раніше було самостійним веб-динамічним продуктом, який щодня обслуговує мільйони користувачів і щосекунди оперує величезними кількісними даними, було десять років тому. Невпинні процеси інтеграції та розподілу, реалізація потенційних серверних продуктів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Проценко Микола Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47682
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Соловко.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.