Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47674
Title: Information system of the analytical department using cloud technologies
Other Titles: Інформаційна система аналітичного відділу з використанням хмарних технологій
Authors: Shvets, Artur Valeriiovych
Швец, Артур Валерійович
Keywords: analytical department
cloud technology
information system
local network
graduate work
аналітичний відділ
хмарні технології
інформаційна система
локальна мережа
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Аviation University
Abstract: Today, no industry can do without the implementation of automation systems, decision support. When developing software for a department, Business Intelligence (BI) is a collection of software applications, techniques and business systems that play a key role in the business processes of any corporation. Most companies generate huge amounts of data in the course of their business. To provide access to this data to all departments of the company, a wide arsenal of applications and DBMS is often used.
Сьогодні жодна галузь не може обійтися без впровадження систем автоматизації, підтримки прийняття рішень. При розробці програмного забезпечення для департаменту Business Intelligence (BI) - це сукупність програмних додатків, методів та бізнес-систем, які відіграють ключову роль у бізнес-процесах будь-якої корпорації. Більшість компаній генерують величезні обсяги даних у процесі свого бізнесу. Для надання доступу до цих даних усім підрозділам компанії часто використовується широкий арсенал програм та СУБД.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Кудренко Станіслава Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47674
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Швец А.В.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.