Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47665
Title: Organization of communication between Salesforce customers and clients
Other Titles: Організація зв’язку користувачів Salesforce з клієнтами
Authors: Burba, Maksym Andriiovych
Бурба, Максим Андрійович
Keywords: salesforce
twilio
API
Telegram
відділ продажів
твілло
АПІ
Телеграм
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: In this graduation project there was covered a significant topic – organization of communication between the Salesforce users and their clients. In the first part the concept of CRM and its applications in the real world was researched in order to understand the actuality of this field, so there it is possible to find information about the everything mentioned above in addition to modern tasks of CRM in scope of Salesforce, examples of its usage, the reasons concerning the question why people need it and why it is important to expand the area of communication channels in CRM. In the second part there is consideration of communication channel, which is a part of any business in terms of CRM, as this concept was used during the development of Messaging Application on the Salesforce platform for organization of communication. The part particularly includes the concept of communication channel itself, some information about its importance with its advantages, the benefits of setup of additional communication channel for CRM and even its disadvantages and problems, that prevent the modern CRM platforms from fast evolving – there is still some problems with it. In the end of the part there is a decision about what is the best messaging service for integration with the Salesforce for the application implementation.
У цьому випускному проекті була висвітлена важлива тема - організація спілкування між користувачами Salesforce та їх клієнтами. У першій частині концепція CRM та її застосування в реальному світі були досліджені для того, щоб зрозуміти актуальність цієї галузі, тому там можна знайти інформацію про все згадане вище на додаток до сучасних завдань CRM в обсязі Salesforce, приклади його використання, причини, що стосуються питання, навіщо це потрібно людям, і чому важливо розширити область комунікаційних каналів у CRM. У другій частині розглядається канал зв'язку, який є частиною будь-якого бізнесу з точки зору CRM, оскільки ця концепція була використана під час розробки додатка обміну повідомленнями на платформі Salesforce для організації зв'язку. Ця частина зокрема включає поняття самого каналу зв'язку, деяку інформацію про його важливість та його переваги, переваги налаштування додаткового каналу зв'язку для CRM та навіть його недоліки та проблеми, що заважають сучасним CRM-платформам швидко розвиватися - все ще існує деякі проблеми з цим. В кінці частини є рішення про те, яка найкраща служба обміну повідомленнями для інтеграції з Salesforce для реалізації програми.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент кафедри, к.т.н. Іскренко Юрій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47665
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Бурба М.А.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.