Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47662
Title: System of continuous software development using cloud technologies
Other Titles: Система безперервної програмної обробки з використанням хмарних технологій
Authors: Bondarenko, Kostiantyn Ihorovych
Бондаренко, Костянтин Ігорович
Keywords: сloud technology
continious integration and delivery
cloud network
software
хмарна технологія
безперервна інтеграція та доставка
хмарна мережа
програмне забезпечення
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: In the modern economy, the use of digital tools in business decisions plays a defining role. With the increasing complexity of high-tech platforms, the continuity of critical IT systems is becoming an important factor. This trend also affected software development. Nowadays, a very high interest in the tasks of optimization, saving time and money for large and small businesses is determined by the need to automate both software processing and continuous integration in real time in cloud systems. Therefore, now the search and implementation of effective methods and principles of continuous software processing using cloud computing systems. I believe that more promising directions for solving this problem is based on the use of cloud platforms and services, as the most advanced solution to the problems of ensuring uninterrupted integration and delivery to ensure processing.
У сучасній економіці використання цифрових інструментів у прийнятті бізнес-рішень відіграє визначальну роль. Зі збільшенням складності високотехнологічних платформ безперервність критично важливих ІТ-систем стає важливим фактором. Ця тенденція також вплинула на розробку програмного забезпечення. У наш час дуже високий інтерес до завдань оптимізації, економії часу та грошей для великого та малого бізнесу визначається необхідністю автоматизації як обробки програмного забезпечення, так і постійної інтеграції в реальному часі в хмарні системи. Тому зараз здійснюється пошук та впровадження ефективних методів та принципів безперервної обробки програмного забезпечення з використанням систем хмарних обчислень. Я вважаю, що більш перспективні напрямки вирішення цієї проблеми засновані на використанні хмарних платформ та сервісів як найдосконалішого рішення проблем забезпечення безперебійної інтеграції та доставки для забезпечення обробки.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Телешко Ігор Васильович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47662
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Бондаренко К.І.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.