Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47553
Title: Architecture of a reliable and stable university network
Other Titles: Архітектура надійної та стабільної університетської мережі
Authors: Абхішек, Ядав
Keywords: CRUD
HTML
DHCP
SSAD
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: The purpose of this project is to include the components use in a suitable network. There are many devices that were used in designing the network, such as routers, switches, backup, firewall, and servers. All devices were connected to each other to make integration network system and configured by putting IP addresses to all devices. Accordingly, it incorporated several mechanisms including a firewall device that prevents any unfavorable data from entering into the network. Additionally, all devices in the network were secured by passwords, and these pas swords were encrypted to be more secure. Moreover, each computer in the network was secured by antivirus programs and a backup system This research discussed in details the budget challenges that the network faced in developing countries. Developing countries have a limited budget that affects choosing devices in the network such as servers. The servers inclu de used for this network design are DHCP server and DNS servers. This p resentation and design included additional components such as a web server, mail server, etc.
Під час виконання дипломної роботи було доягнуто мету -включити використання компонентів у відповідну мережу. Існує багато пристроїв, які використовувались при проектуванні мережі, таких як маршрутизатори, комутатори, резервне копіювання, брандмауер та сервери. Всі пристрої були підключені один до одного для інтеграції мережевої системи та налаштовані шляхом введення IP-адрес на всі пристрої. Відповідно, він включав декілька механізмів, включаючи брандмауер, який запобігає потраплянню в мережу будь-яких несприятливих даних. Крім того, усі пристрої в мережі були захищені паролями, і ці мечі pas були зашифровані, щоб бути більш захищеними. Більше того, кожен комп'ютер у мережі був захищений антивірусними програмами та системою резервного копіювання. У цьому дослідженні детально обговорювались бюджетні проблеми, з якими стикалася мережа в країнах, що розвиваються. Країни, що розвиваються, мають обмежений бюджет, який впливає на вибір пристроїв у мережі, таких як сервери. Серверами, що використовуються для цього дизайну мережі, є DHCP-сервер і DNS-сервери. Ця презентація та дизайн включала додаткові компоненти, такі як веб-сервер, поштовий сервер тощо.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Надточій Василь Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47553
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Абхішек Ядав.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.