Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47193
Title: Процеси оцінювання відповідності та розвитку управлінського персоналу
Authors: Грибанова, Тетяна Степанівна
Keywords: оцінювання відповідності
управлінський персонал
компетенція
ризик
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі проаналізовано теоретичні основи формування компентенцій управлінського персоналу; досліджено методи розвитку управлінського персоналу та підходи до його оцінювання на основі компетентнісного підходу; розроблено пропозиції щодо удосконалення процесів оцінювання та розвитку управлінського персоналу підприємства. Розроблені пропозиції призначені для використання у поточній діяльності керівниками та посадовими особами, які залучаються до оцінюваннята управління персоналомпідприємств та організацій будь-яких розмірів та форм власності. Застосування розроблених пропозицій на практиці дозволить підвищити ефективність функціонування системиуправління персоналом у цілому, сприятиме ефективному формуванню й використанню кваліфікованого управлінського персоналу відповідно до стратегії підприємства, забезпечить управління ризиками некомпетентних результатів праці посадових осіб-управлінців. Втілення системи збалансованих показників вищого керівництва PBSC у життя дозволить ув’язати місію керівника, його особисті цілі з особистими показниками результативності, що дозволить спланувати заходи з вдосконалення особистості та є передумовою розвитку потенціалу успіху керівника в забезпеченні досягнення успішних показників діяльності організації, а, отже, сприятиме зростанню її прибутку і конкурентоспроможності.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: д.т.н., проф. Кіндрачук Мирослав Васильович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47193
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_152_Грибанова Т.С..pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.