Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47192
Title: Система управління якістю надання послуг органами виконавчої ради
Authors: Мельник, Констянтин Геннадійович
Keywords: ризик
стандарт
процес
адміністративна послуга
управління якістю
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі досліджено теоретичні основи управління якістю адміністративних послуг; проаналізовано сучасний стан та методи оцінювання якості адміністративних послуг; розроблено пропозиції щодо удосконалення організації управління якістю надання адміністративних послуг. Розроблені у роботі пропозиції призначені для використання у практичній діяльності керівництвом і персоналом субʼєктів надання адміністративних послуг. Застосування розроблених заходів на практиці дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування систем управління якістю субʼєктів надання адміністративних послуг за рахунок запровадження у їх діяльність процесного підходу та єдиних стандартів роботи, одержання об’єктивної інформації щодо якості наданих послуг, оперативного ухвалення управлінських рішень з урахуванням ризиків з метою реального поліпшення та наближення рівня якості адміністративних послуг до потреб замовників. Це дозволить органам місцевого самоврядування відігравати важливу роль у створюванні сталих місцевих громад, в яких надання якісних, економічно ефективних та узгоджених публічних послуг сприяє сталому економічному розквіту і соціальній справедливості на місцевому рівні, розгортаючись та взаємодіючи послідовно й узгоджено з національною та регіональною політикою.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: д.т.н., проф. Кіндрачук Мирослав Васильович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47192
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_152_Мельник К.Г..pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.