Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47040
Title: Ергономічні чинники при проектуванні авіаційних приладів
Authors: Царьов, Андрій Олександрович
Keywords: ергономіка
ергономічні чинники
проектування авіаційних приладів
дошка пілотів
вимірювання параметрів польоту
дипломна робота
Issue Date: 24-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В результатах дипломної роботи викладаються окремі положення сучасної технології комп’ютерної обробки психологічної, медичної, біологічної інформації у вигляді алгоритмів та їхніх математичних і фізичних процесів. При цьому було акцентовано увагу на закордонні і вітчизняні теоретичні наукові праці, як найкращі зразки викладу питань забезпечення математичної підтримки сучасних методів, що впроваджуються з метою покращення безпеки польотів. Технічний прогрес в електроніці і впровадження ергономіки в авіоніку вбудованих засобів контролю на основі мікропроцесорів, які об'єднуються в бортову систему технічного обслуговування, дозволяють сподіватися на значне зниження відсоткового еквіваленту авіаційних подій, а також, що теж важливе, зменшення витрат на ТО за рахунок широкого застосування стратегій обслуговування за станом. На всіх етапах технічного обслуговування авіоніки необхідно розташовувати достовірну інформацію про результати контролю технічного стану її компонентів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки Ситник Олександр Георгійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47040
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2020_173_ЦарьовАО.pdfДиплом з пояснювальною запискою1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.