Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46975
Title: Фразеологічна еквівалентність у романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" та його англійському перекладі
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Новікова, Анастасія Олександрівна
Keywords: фразеологічна еквівалентність
Музей покинутих секретів
О. Забужко
мегатекст
культурно-забарвлені одиниці
художній переклад
Issue Date: 25-Oct-2019
Publisher: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень"
Citation: Новікова А. О. Фразеологічна еквівалентність у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів» та його англійському перекладі / А.О. Новікова, О.М. Линтвар // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25–26 жовт. 2019 р. - Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2019. - С. 150—154
Series/Report no.: Філологічні науки (мовознавство);
Abstract: Роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», опублікований 2009 року, одразу після виходу отримав безліч схвальних відгуків – і фахівцівлітературознавців, і пересічних читачів. Твір проаналізований у численних публікаціях. Серед способів передачі лінгвокультурологічних одиниць, що зустрічаються у перекладі роману О. Забужко «Музей покинутих секретів», який здійснила Н. ШевчукМюррей, переважають транскрипція, калькування, транслітерація, трансформація.
Description: 1. Агеєва В. Оксана Забужко в «музеї» УПА [Електронний ресурс] / Віра Агеєва // Сучасна українська книгосфера. -17 березня. – 2010. – Режим доступу: http://avtura.com.ua/revie w/94/ 2. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 440 с. 3. Грінченко Г. Усна історія як метод і джерело дослідження / Гелінда Грінченко // режим доступу: http://liistans.com/LiberUA/Book/OST/3pdf 4. Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І.М. Дзюба. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1998. – 276 с. 5. Забужко О. «Вся наша історія – це музей похованих секретів» / О. Забужко // Український журнал. – 2008. – № 9. – С. 46–49. 6. Забужко О. Музей покинутих секретів: роман. Вид. 2-е, доп. / Оксана Забужко. – К.: Факт, 2009. – 832 с. 154 7. Зерній Ю. Як суспільства пам’ятають: властивості та механізми функціонування історичної пам’яті / Юлія Зерній // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – № 4 (8).-С. 35–43. 8. Колегаєва І. М. Текст і мегатекст як члени єдиної комунікативної родини / І.М. Колегаєва // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2012. – С. 170–178. 9. Поліщук Я. Жінка, пам’ять, мова [Електронний ресурс] / Ярослав Поліщук // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 3 червня. – 2010. – Режим доступу: http://litakcent.com/2010/06/03/zhinka – pamjat – mova/ 10. Поліщук Я. Реінтерпретація пам’яті в сучасному українському романі / Я. Поліщук. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 183–204. 11. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – К.: Якубець А.В., 2014 – 362 с. 12. Рюзен И. нові шляхи історичного мислення / Пер. з нім. В. Кам’янець \ Поры Рюзен. – Л.: Літопис, 201. – 358 с. 13. Тебешевська-Качак Т. Історія, що стає літературою у стилі Оксани Забужко [Електронний ресурс] / Тетяна Тебешевська-Качак // Буквоїд. – 9 лютого. – 2010. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/ 2010/02/09/083513.html 14. Терен Т. Оксана Забужко: «Я написала роман народу, позбавленого написаної історії» / Т. Терен // Рідний край: Науковий, публіцистичний, художньо-літературний альманах / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМІ, 2010. – 2010 №1 (22). – С. 142–146. 15. Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика / Тураева Зинаида Яковлевна. – Изд. 2-е, доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 144 с. 16. Хижняк К.В. Мотиви зради та жертовності у тоталітарній моделі світу в прозі О. Забужко / К.В. Хижняк // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2011. – №963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С. 157–159.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46975
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fcenter.org-октябрь-2019 (2) (1).pdfНаукова стаття філологічного характеру щодо особливостей перекладу фразеологізмів у романі Оксани Забужко "Музей покинутих секретів"129.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.