Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46750
Title: Вплив важких металів на базидіальні макроміцети
Authors: Корольчук, Олександр Володимирович
Keywords: базидальні макроміцети
дипломна робота
гриби
плодове тіло
важкі метали
акумуляція
біосорбція
накопичення
токсичний ефект
біоіндикатори
техногенне навантаження
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше досліджено вміст важких металів у базидіальних грибах екосистеми лісу біля оз. Алмазне, що знаходиться в 2,9 км від ТЕЦ-6 Деснянського району північно-східної околиці м.Києва. Визначено, що екосистема оз. Алмазного разом із прилеглою територією лісів піддається значному антропогенному впливу, який представлений шкідливими викидами і забрудненням атмосфери, спричинених діяльністю ТЕЦ-6, розташованої поблизу даної місцевості. Ряд від найбільшого до найменшого вмісту важких металів має наступний вигляд: Agaricus arvensis > Lycoperdon perlatum > Boletus edulis > Cantharellus cibarius. Це означає, що гумусові сапротрофи накопичують концентрації елементів-полютантів у вищій мірі ніж симбіотрофічні види. При порівнянні вмісту екотоксикантів із нормами визначено, що акумульовані метали значно перевищують ГДК і коефіцієнт небезпеки (Кнб). Отже, дані види базидіальних макроміцетов можуть успішно використовуватися в якості високоінформативних біоіндикаторов забруднення грунтового покриву навколишнього середовища із подальшою перспективою застосування у технологіях біоремедіації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи к.т.н., доцент кафедри біотехнології Вітряк О.П.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46750
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2021_162_КорольчукОВ.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.