Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45942
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Технології і системи продажу транспортних послуг»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Технологии и системы продажи транспортных услуг»
Educational and methodical complex of the discipline "Technologies and systems of sales of transport services"
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Новальская, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: технології
системи
транспорт
продаж
технологии
системы
транспорт
продаж
technologies
systems
transport
sales
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з технологій та систем продажу транспортних послуг.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области транспортных технологий. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов по технологиям и систем продажи транспортных услуг.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in technology and sales systems of transport services.
Description: Робочу програму (РП) навчальної дисципліни «Технології і системи продажу транспортних послуг» розроблено на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017 р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45942
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ТСПТП_2017.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Технології і системи продажу транспортних послуг»393.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.