Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45932
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи діяльності авіакомпанії спецпризначення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Основы деятельности авиакомпании спецназначения»
Educational and methodical complex of the discipline "Fundamentals of special purpose airline"
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: основи
діяльності
авіакомпанії
спецпризначення
основы
деятельности
авиакомпании
спецназначаения
basics
activity
airline
special
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана навчальна дисципліна «Основи діяльності авіакомпанії спецпризначення» є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних робіт і послуг. Метою викладання дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки фахівців з організації авіаційних робіт і послуг щодо необхідної інформації з економіки транспорту, спрямованої на пошук раціональних шляхів забезпечення ефективності діяльності підприємств транспорту.
Данная учебная дисциплина «Основы деятельности авиакомпании спецназначения» является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации авиационных работ и услуг. Целью преподавания дисциплины является обеспечение достаточного уровня подготовки специалистов по организации авиационных работ и услуг по интересующей информации по экономике транспорта, направленной на поиск рациональных путей обеспечения эффективности деятельности предприятий транспорта.
This discipline "Fundamentals of the special purpose airline" is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of aviation work and services. The purpose of teaching the discipline is to provide a sufficient level of training for specialists in the organization of aviation works and services on the necessary information on the economics of transport, aimed at finding rational ways to ensure the efficiency of transport enterprises.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Основи діяльності авіакомпанії спецпризначення» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45932
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ОДАСП_2018.docРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Основи діяльності авіакомпанії спецпризначення»2.15 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.