Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45931
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Применение беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации»
Educational and methodical complex of the discipline "Application of unmanned aerial vehicles of civil aviation"
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: застосування
безпілотних
літальних
апаратів
приминение
беспилотных
летательных
аппаратов
application
unmanned
flying
devices
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області авіаційних робіт і послуг. Метою викладення дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки фахівців з організації авіаційних робіт і послуг щодо сучасних технічних засобів та новітніх технологій виконання авіаційних робіт, зокрема авіаносіїв, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики інженера із застосування авіації в галузях економіки.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют авиационный профиль специалиста в области авиационных работ и услуг. Целью изложения дисциплины является обеспечение достаточного уровня подготовки специалистов по организации авиационных работ и услуг по современных технических средств и новейших технологий выполнения авиационных работ, в том числе авианосца, что соответствует требованиям квалификационной характеристики инженера по применению авиации в отраслях экономики.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the aviation profile of a specialist in the field of aviation works and services. The purpose of the discipline is to provide a sufficient level of training for specialists in the organization of aviation work and services on modern technical means and the latest technologies for aviation work, including aircraft carriers, which meets the qualifications of an aviation engineer in the economy.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації» розроблений на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45931
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ЗБЛАЦА_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»327.25 kBAdobe PDFView/Open
НП_ЗБЛАЦА_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів цивільної авіації»210.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.