Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45929
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Специализированные транспортные и погрузочно-разгрузочные средства»
Educational and methodical complex of the discipline "Specialized vehicles and loading and unloading vehicles"
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Новальськая, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: спеціалізовані
транспортні
навантажувально-розвантажувальні
засоби
специлизированые
транспортные
погрузочно-разгрузочные
средства
specialized
transport
loading-unloading
means
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації та управління навантажувально-розвантажувальними роботами та складськими операціями на транспорті.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области транспортных технологий. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов по организации и управлению погрузочно-разгрузочными работами и складскими операциями на транспорте.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the organization and management of loading and unloading operations and warehousing operations in transport.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017 р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45929
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_СТНРЗ_2017.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби»345.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.