Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45925
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Взаимодействие видов транспорта в мультимодальных системах»
Educational and methodical complex of the discipline "Interaction of modes of transport in multimodal systems"
Authors: Янчук, Марина Борисівна
Янчук, Марина Борисовна
Yanchuk, Maryna
Keywords: види
транспорту
мультимодальних
системах
виды
транспорта
мультимодальних
системах
types
transport
multimodal
systems
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з координації перевізної діяльності видів транспорту на основі комплексної технології мультимодальних транспортних систем.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации перевозок. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов по координации перевозочной деятельности видов транспорта на основе комплексной технологии мультимодальных транспортных систем.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of transportation. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the coordination of transport activities of modes of transport on the basis of integrated technology of multimodal transport systems.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45925
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ВВТв МС_РП_С.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах»405.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.