Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45496
Title: Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу
Other Titles: Маркетинговое управление и информационное обеспечение сбытовой деятельности предприятий агропромышленного комплекса
Marketing management and information supply of landscape activities of enterprises of agricultural complex
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Кобізєв, Андрій Анатолійович
Kobizev, Andrii
Левковська, Тетяна Андріївна
Levkovska, Tetiana
Keywords: агропромисловий комплекс
збут
інформація
маркетинг
підприємство
агропромышленный комплекс
сбыт
информация
маркетинг
маркетинговый подход
agro-industrial complex
sales
information
marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Шевченко А.В., Кобізєв А.А., Левковська Т.А. Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 21 (ч.2) - с. 124-128
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність використання маркетингової стратегії управління підприємствами агропромислового комплексу. Визначено напрями і функції стратегії маркетингового управління. Розглянуто основні напрями здійснення збутової політики підприємства. Проаналізовано вагомість інформаційного забезпечення для проведення аналізу та прогнозування збуту продукції.
В статье обоснована необходимость использования маркетинговой стратегии управления предприятиями агропромышленного комплекса. Определены направления и функции стратегии маркетингового управления. Рассмотрены основные направления сбытовой политики предприятия. Проанализировано значение информационного обеспечения для проведения анализа и прогнозирования сбыта продукции.
The article substantiates the necessity of using the marketing strategy of the enterprises of the agro-industrial complex. The directions and functions of the strategy of marketing management are determined. The main directions of realization of marketing policy of the enterprise are considered. The importance of information support for the analysis and forecasting of sales of products is analyzed.
Description: Досягнення й утримання ринкової та фінансової стійкості промислового сектору держави сприяє забезпеченню достатніх темпів економічного розвитку України та маркетинговій взаємодії регіонів. У підприємницькій діяльності аграрних товарови робників України все більш важливими стають системи маркетингового управління. Об’єктивна необхідність упровадження маркетингового управління процесом функціонування підприємств аграрного сектору підтверджується тим, що цей аспект діяльності дуже актуальний, необхідний крок для успішної ринкової діяльності аграрного сектору як пріоритетної галузі національної економіки. Від раціональної організації та ефективного впровадження маркетингових методів управління конкурентоспроможною діяльністю аграрних формувань залежить рівень функціонування інших взаємопов’язаних галузей і підприємств АПК. Отже, актуальним є дослідження економічних і маркетингових особливостей функціонування промислових підприємств країни, зокрема специфіки формування їхніх стратегії збуту.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45496
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ 21.2018, частина 2 (1)1.pdf322.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.