Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Анна Валеріївна-
dc.contributor.authorShevchenko, Anna-
dc.contributor.authorКобізєв, Андрій Анатолійович-
dc.contributor.authorKobizev, Andrii-
dc.contributor.authorЛевковська, Тетяна Андріївна-
dc.contributor.authorLevkovska, Tetiana-
dc.date.accessioned2021-01-27T12:28:47Z-
dc.date.available2021-01-27T12:28:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationШевченко А.В., Кобізєв А.А., Левковська Т.А. Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - Випуск № 21 (ч.2) - с. 124-128uk_UA
dc.identifier.issn2413-9971-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45496-
dc.descriptionДосягнення й утримання ринкової та фінансової стійкості промислового сектору держави сприяє забезпеченню достатніх темпів економічного розвитку України та маркетинговій взаємодії регіонів. У підприємницькій діяльності аграрних товарови робників України все більш важливими стають системи маркетингового управління. Об’єктивна необхідність упровадження маркетингового управління процесом функціонування підприємств аграрного сектору підтверджується тим, що цей аспект діяльності дуже актуальний, необхідний крок для успішної ринкової діяльності аграрного сектору як пріоритетної галузі національної економіки. Від раціональної організації та ефективного впровадження маркетингових методів управління конкурентоспроможною діяльністю аграрних формувань залежить рівень функціонування інших взаємопов’язаних галузей і підприємств АПК. Отже, актуальним є дослідження економічних і маркетингових особливостей функціонування промислових підприємств країни, зокрема специфіки формування їхніх стратегії збуту.uk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність використання маркетингової стратегії управління підприємствами агропромислового комплексу. Визначено напрями і функції стратегії маркетингового управління. Розглянуто основні напрями здійснення збутової політики підприємства. Проаналізовано вагомість інформаційного забезпечення для проведення аналізу та прогнозування збуту продукції.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована необходимость использования маркетинговой стратегии управления предприятиями агропромышленного комплекса. Определены направления и функции стратегии маркетингового управления. Рассмотрены основные направления сбытовой политики предприятия. Проанализировано значение информационного обеспечения для проведения анализа и прогнозирования сбыта продукции.uk_UA
dc.description.abstractThe article substantiates the necessity of using the marketing strategy of the enterprises of the agro-industrial complex. The directions and functions of the strategy of marketing management are determined. The main directions of realization of marketing policy of the enterprise are considered. The importance of information support for the analysis and forecasting of sales of products is analyzed.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУжгородський національний університетuk_UA
dc.subjectагропромисловий комплексuk_UA
dc.subjectзбутuk_UA
dc.subjectінформаціяuk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjectагропромышленный комплексuk_UA
dc.subjectсбытuk_UA
dc.subjectинформацияuk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectмаркетинговый подходuk_UA
dc.subjectagro-industrial complexuk_UA
dc.subjectsalesuk_UA
dc.subjectinformationuk_UA
dc.subjectmarketinguk_UA
dc.titleМаркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексуuk_UA
dc.title.alternativeМаркетинговое управление и информационное обеспечение сбытовой деятельности предприятий агропромышленного комплексаuk_UA
dc.title.alternativeMarketing management and information supply of landscape activities of enterprises of agricultural complexuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc339.138:658.1(045)uk_UA
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УжНУ 21.2018, частина 2 (1)1.pdf322.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.