Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45437
Title: Сучасні інструменти маркетингу в управлінні процесом просування періодичних видань
Other Titles: Современные инструменты маркетинга в управлении процессом продвижения периодических изданий
Modern tools of marketing in management process of promoting periodical editions
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Рубан, Ірина Володимирівна
Ruban, Iryna
Keywords: видавництво
інструменти впливу
маркетинг
просування періодичного видання
издательство
инструменты влияния
маркетинг
продвижение периодического издания
marketing tools
publishing marketing
promotion of a periodical
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Citation: Шевченко А.В., Рубан І.В. Сучасні інструменти маркетингу в управлінні процесом просування періодичних видань // Вісник Одеського національного університету: наук. журнал / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. - О., 2018. - Вип. № 4 (69) - с. 91-94
Abstract: Досліджено теоретичні аспекти ефективного використання комплексу маркетингу та його інструментів в управлінні українським видавничим підприємством. У статті визначено стратегії збуту, які використовують сучасні редакції газет. Наведено рекомендації для відділу розповсюдження редакції видань.
Исследованы теоретические аспекты эффективного использования комплекса маркетинга и его инструментов в управлении украинским издательским предприятием. В статье определены стратегии сбыта, которые используют современные редакции. Приведены рекомендации для отдела распространения редакции изданий.
The theoretical aspects of the effective use of the marketing mix and its tools in the management of the Ukrainian Publishing House are investigated. Highlighted sales strategies that use modern editions. The recommendations for the distribution of editions of publications.
Description: Спад інтересу до читання останнім часом спонукає вживати заходи для виправлення ситуації на різних рівнях. Сьогодні видавництва використовують як нові, так і перевірені часом засоби просування періодичного видання, але з урахуванням сучасних умов. Як слушно зауважує Н. Зелінська, посилаючись на «досвід багатьох видавничо розвинутих країн, ефективність ринкового просування видавничого продукту багаторазово підвищується при поєднанні зусиль видавців і засобів масової інформації»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45437
ISSN: 2304-0920
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Шевченко Рубан.pdf165.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.