Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45429
Title: Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні
Other Titles: Тенденции развития интернет-маркетинга в Украине
Development trends internet-marketing in Ukraine
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Геращенко, Юлія Валеріївна
Herashchenko, Yuliia
Keywords: інтернет-маркетинг
інтернет-торгівля
маркетингові тренди
інтернет-магазин
интернет-маркетинг
интернет-торговля
маркетинговые тренды
интернет-магазин
internet marketing
internet sales
marketing trends
online shop
Issue Date: 2016
Publisher: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Citation: Шевченко А.В., Геращенко Ю.В. Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки. - К., 2016. - Вип. № 11(186). - С. 51-54
Abstract: В статті визначено, що одним з пріоритетних напрямків розвитку глобалізаційних ринкових процесів є розвиток електронного бізнесу та зокрема електронної комерції. Описано основні тенденції розвитку світового Інтернет-маркетингу та зокрема розвитку електронної комерції в Україні. Визначено основні тренди використання Інтернет-маркетингу в Україні, як одного з перспективних способів електронної комерції.
В статье определено, что одним из приоритетных направлений развития глобализационных рыночных процессов является развитие электронного бизнеса и в частности электронной коммерции. Описаны основные тенденции развития мирового Интернет-маркетинга и в частности развития электронной коммерции в Украине. Определены основные тренды использования Интернет-маркетинга в Украине, как одного из перспективных способов электронной коммерции.
The article stipulates that one of the priorities of the globalization of market processes is the development of e-business and e-commerce in particular. The basic trends of the global online marketing and in particular the development of electronic commerce in Ukraine. The main trends in the use of Internet marketing in Ukraine as one of the promising methods of e-commerce.
Description: Сучасна епоха глобалізації ринкових процесів призводить до необхідності використання передових технологій в електронному бізнесі, особливо це стосується реалізації виробленої продукції. Одним з пріоритетних напрямів процесу глобалізації є розвиток електронного бізнесу та зокрема електронної комерції. Варто зауважити, що великі підприємства мають ресурси та можливості для ведення торгівлі з використанням інновацій, тоді як дрібні товаровиробники залишаються осторонь від цього процесу. Електронна комерція – важлива складова сучасного бізнесу, в загальному розумінні вона означає проведення торгівельних операцій за допомогою мережі Інтернет. Всесвітня мережа розвивається настільки стрімко, що залучає у процес свого розвитку абсолютно всі галузі економіки, тому розгляд цього питання набуває особливого значення.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45429
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко_Геращенко.pdf67.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.