Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45325
Title: Реалізація принципів інклюзивної освіти при впровадженні проєкту «Вища освіта для всіх»
Authors: Калінін, Андрій Володимирович
Keywords: дипломна робота
інклюзивна освіта
принципи інклюзивної освіти
проєкт
заклади вищої освіти
дипломная работа
инклюзивное образование
принципы инклюзивного образования
проект
учреждения высшего образования
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дипломної роботи полягає у дослідженні реалізації принципів інклюзивності для безперешкодного навчання здобувачів з особливими (освітніми) потребами в закладах вищої освіти. В роботі здійснюється ґрунтовний теоретичний аналіз принципів інклюзивної освіти, уточнюється поняття інклюзивної освіти, розглядається законодавче регулювання інклюзивної освіти в Україні, даються характеристика проєкту та порівняльний аналіз впровадження принципів інклюзивної освіти в закладах вищої освіти, що беруть участь у проєкті, надаються рекомендації щодо їх успішної реалізації. Практичне значення роботи полягає в тому, що реалізація принципів інклюзивної освіти в процесі впровадження проєкту «Вища освіта для всіх» сприятиме підвищенню якості вищої освіти та визнанню результатів навчання здобувачів освіти в Європейському просторі вищої освіти.
Цель дипломной работы заключается в исследовании реализации принципов инклюзивности для беспрепятственной учебы студентов с особенными (образовательными) потребностями в заведениях высшего образования. В работе осуществляется глубокий теоретический анализ принципов инклюзивного образования, уточняется понятие инклюзивного образования, рассматривается законодательное регулирование инклюзивного образования в Украине, даются характеристика проекта и сравнительный анализ внедрения принципов инклюзивного образования в заведениях высшего образования, участвующих в проекте, предоставляются рекомендации относительно их успешной реализации. Практическое значение работы заключается в том, что реализация принципов инклюзивного образования в процессе внедрения проекта "Высшее образование для всех" будет способствовать повышению качества высшего образования и признанию результатов учебы студентов в европейском пространстве высшего образования.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. психол. н., доцент Радченко Марина Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45325
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Калінін.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.