Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45119
Title: Когнітивні уявлення та їх стереотипи як психологічні особливості професійного самовизначення особистості
Other Titles: Cognitive perceptions and their stereotypes as psychological features of professional self-determination of personality
Authors: Доценко, Людмила Василівна
Dotsenko, Ludmila
Каряка, Інна Вікторівна
Kariaka, Inna
Каряка, Ольга Юріївна
Kariaka, Olga
Keywords: професійне самовизначення
професійна діяльність
професійні стереотипи
теорія сценарних драйверів
professional self-determination
professional activity
professional stereotypes
script driver theory
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Доценко Л.В., Каряка І.В., Каряка О.Ю. Когнітивні уявлення та їх стереотипи як психологічні особливості професійного самовизначення особистості / Л.В. Доценко, І.В. Каряка, О.Ю. Каряка // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. – Київ, 2020. – С. 42 – 47
Abstract: У статті розкрито когнітивні уявлення про професійну діяльність, їх стереотипи, наведено класифікацію даного феномену, а також розглянуто психологічні чинники виникнення та прояву професійних стереотипів людини. Висвітлено теорію сценарних драйверів та розкрито їх вплив на професійне самовизначення особистості.
The article reveals the cognitive ideas about professional activity, their stereotypes, the classification of this phenomenon, as well as considers the psychological factors of occurrence and manifestation of professional stereotypes human. The theory of script drivers is covered and their influence on the professional self-determination of personality.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45119
ISBN: 978-617-7832-67-5
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доценко Л.В., Каряка І.В., Каряка О.Ю._тези.pdfтези433.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.