Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45020
Title: Ірраціональні переконання та смисложиттєві орієнтації дорослих з гейм-адикцією
Authors: Бойченко, Микита Максимович
Keywords: дипломна робота
базові принципи
гейм-адикція
ґеймери
залежна поведінка
ірраціональні переконання
смисложиттєві орієнтації
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі розкрито уявлення про підходи до вивчення феномена гейм-адикції та ролі ірраціональних переконань у виникненні адиктивної поведінки; розкрито особливості зв’язку ірраціональних переконань та смисложиттєвих орієнтацій з гейм-адикцією у дорослих ґеймерів, також розроблено науково обґрунтовану психокорекційну програму розвитку щодо зниження рівня гейм-адикції, а також зменшення фрустрації ігрового бажання. Запропоновано практичні рекомендації психологічної підтримки людей з гейм-адикцією, що виступають орієнтовним планом роботи з головними контрольними точками, якими можуть керуватися психологи-консультанти та психотерапевти у своїй роботі з гейм-адикцією. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані викладачами ЗВО, соціальними працівниками, практичними психологами та психотерапевтами в роботі із дорослими з гейм-адикцією для запобігання її виникнення та зменшення рівня її прояву, а також в процесі психодіагностичної роботи і при наданні психологічної допомоги.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «магістр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: д. психол. н., професор Семиченко Валентина Анатоліївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45020
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_053М_Бойченко М.М..pdfдипломна робота1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.