Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44793
Title: Трансформація системи страхування в туризмі
Authors: Хитько, Владислав Олександрович
Keywords: дипломна робота
туризм
страхування
система страхування
страхування в туризмі
туристична індустрія
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хитько В.О. рансформація системи страхування в туризмі. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 70 с.
Abstract: Об'єкт дослідження – міжнародна система туристичного страхування. Предмет дослідження – програми страхування в туристичному бізнесі. Мета дипломної роботи – оцінити особливості міжнародних програм страхування в туризмі для використання їх досвіду в Україні. У дипломній роботі використано такі загальнонаукові методи: аналізу і синтезу, системний, статистичний, економічний, методи індукції та дедукції. Наукова новизна. Отриманих результатів полягає в тому, що в роботі досліджені особливості сучасного стану страхування туризму в Україні та закордоном, проведений аналіз туристичного страхування серед туристів, проаналізовано проблеми та визначено шляхи їх вирішення і перспективи та тенденції розвитку. Результати роботи. Результати робити мoжуть бути зaстoсoвaнi у вищих навчальних закладах при розробці навчальних дисциплін «Страхування в туризмі», «Туристичне краєзнавство», на туристичних пiдприємствaх, на курсaх з підготовки майбутніх фахівців.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Дудник Іван Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44793
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Хитько В.О.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.