Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44786
Title: Програмний метод розпізнавання звуку високої частоти
Authors: Чемерис, Максим Максимович
Keywords: дипломна робота
апроксимація
дискретне косинусне перетворення
когерентність
кепстр
кіх фільтр
спектр
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження - система розпізнавання звуку високої частоти та відповідного реагування на розпізнаний звук. Предмет дослідження - програмний метод розпізнавання звуку високої частоти. Мета дипломної роботи – підвищення рівня безпеки громадян шляхом скорочення часу реагування на небезпечні події. Методи та засоби дослідження – програмні алгоритми розпізнавання звуків високої частоти. В процесі роботи був зроблений глибокий аналіз існуючих алгоритмів розпізнавання аудіо подій. В результаті чого виявилось, що існуючим системам не вистачає ряду особливостей, які можна імплементувати в розроблюваний алгоритм, щоб покращити якість продукту. Результати роботи можуть бути використані при розробці систем безпеки у місцях, де є ризик виникнення злочину чи небезпечної ситуації, що супроводжується звуком високої частоти (конкретних об’єктів, приватних будинків, вулиць населених пунктів тощо). Розробка та дослідження проводилися під управлінням ОС Windows 10. Розробка програми проводилася у середовищі VS Code, на мовах програмування Python та TypeScript.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році". Керівниця роботи: доц., к.т.н., доц. Серебрякова С.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44786
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна_робота_Чемерис_М_М_ПІ_222М.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.