Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44785
Title: Вплив геополітичних чинників на розвиток туризму
Authors: Федорова, Антоніна Сергіївна
Keywords: дипломна робота
геополітична ситуація
геополітичні чинники
туризм
розвиток туризму
туристична індустрія
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Федорова А.С. Вплив геополітичних чинників на розвиток туризму. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 45 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – геополітичні чинники. Предмет дослідження – вплив геополітичних чинників на розвиток туризму . Метою виконаної робити є встановлення ролі основних геополітичних чинників у розвитку туристичної індустрії. Методи дослідження. У даній роботі були використані наступні загальнонаукові методи дослідження: історичний, статистичний, картографічний, а також, аналіз, порівняння, опис та узагальнення. Інформаційними джерелами виконаної роботи були наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували дане питання, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальненні поняття «геополітичний чинник в туризмі», у виявленні основних особливостей впливу геополітичних чинників у різних туристичних регіонах світу, в дослідженні впливу терактів на функціонування туристичної індустрії, а також, у розробці ряду заходів необхідних для ефективного розвитку туристичної галуззі України під час ведення військового конфлікту. Теоретичні положення роботи можуть бути використані при розробці курсів «Геополітика», «Геополітика та туризм», «Міжнародний туризм», «Міжнародний туристичний бізнес», «Політологія».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.г.н., доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства Ткачук Леоніла Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44785
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Федорова А.С.pdf951.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.