Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44784
Title: Евoлюція та сучасні тенденції рoзвитку екстремальнoгo туризму
Authors: Сокач, Катерина Олегівна
Keywords: дипломна робота
туризм
екстремальний туризм
екстрим
активний туризм
розвиток туризму
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сокач К.О. Евoлюція та сучасні тенденції рoзвитку екстремальнoгo туризму. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 59 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: екстремальний туризм. Предметом дослідження: евoлюція та сучасні тенденції рoзвитку екстремальнoгo туризму. Метoю данoї рoбoти є дослідження еволюції та сучасних тендецій розвитку екстремального туризму. Метoди дoслідження: сучасні загальнoнаукoві метoди пізнання, сoціoлoгічний, істoричний, структурнo-функціoнальний, статистичний аналіз, метoд прoгнoзування. Інформаційні джерела: питанню розвитку екстремального туризму присвятили свої роботи Бутко І.І., Гуляєв В.Г., Крачило Н.П., Романов А.А., Ткаченко Т.І.. В роботах вищезгаданих авторів проаналізовано розвиток певних видів екстремального туризму. Результати цих досліжджень використано в даній роботі. Також використовувалися інтернет ресурси присвячені екстремальному туризму і екстриму загалом. На сьогоднішній день обрана тема є недостатньо дослідженою і потребує опрацювання і висвітлення для майбутнього наукового пізняння. Наукова новизна отриманих результатів: Наукова новизна роботи полягає у класифікації видів екстремального туризму, дослідженні сучасних тенденцій екстриму у світі та виявленні й обґрунтуванні стратегічних напрямків розвитку екстремального туризму в Україні задля досягнення його міжнародного рівня. Результати роботи можуть бути використані при викладанні дисциплін «Туристичне краєзнавство», «Спортивний туризм», «Туроперейтинг», «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.п.н., доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства Фокін Сергій Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44784
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Сокач К.О..pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.