Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44783
Title: Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної індустрії в Іспанії
Authors: Семенюк, Марія Михайлівна
Keywords: дипломна робота
туризм
гастрономічний туризм
кулінарний туризм
туристична індустрія
Іспанія
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Семенюк М.М. Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної індустрії в Іспанії. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 77 с.
Abstract: На сучасному етапі розвитку туризму існує тверда прихильність до всього, що пов'язано з кулінарними традиціями або, іншими словами, з культурно-історичними ресурсами, що відображають смакову ідентичність конкретного географічного району. Харчування в туризмі є найважливішою галуззю, яка впливає істотний чином на соціальний і економічний розвиток країни. Підтримка і просування різних варіантів харчування, що дозволяє зберегти регіональну ідентичність території і підвищити її туристську привабливість. Об’єктом дипломної роботи є система гастрономічного туризму Іспанії. Предмет – структурно-динамічні особливості гастрономічного туризму Іспанії. Мета дипломної роботи полягає у виявленні особливостей гастрономічного туризму в Іспанії. А також у розробці гастротуру по її регіонах. Методи дослідження проведеного дослідження стали загальні методи наукового пізнання: методи аналізу і синтезу, формально-логічний, порівняльний, статистичний, аналіз статей і монографій, систематизація та узагальнення отриманих знань. Результати проведеного аналізу можуть знайти конкретну реалізацію при плануванні розвитку гастрономічного туризму регіону Іспанії. А також досвід Іспанії може застосовуватись для просування гастротуризму в Україні, опираючись на особливості даного виду туризму. У роботі було запропоновано гастрономічний тур, який охоплює найважливіші характеристики іспанської кухні відповідно до адміністративних регіонів країни.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Дудник Іван Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44783
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Семенюк М.М..pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.