Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44781
Title: Регіональні студії міського туризму у Європі: досвід для України
Authors: Катаной, Анастасія Даніелівна
Keywords: дипломна робота
туризм
регіональні студії
міський туризм
Європа
Україна
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Катаной А.Д. Регіональні студії міського туризму у Європі: досвід для України. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 106 с.
Abstract: Аналіз міського туризму в Європі дозволяє оцінити тенденції у його функціонуванні, причини такого стану, визначити шляхи розвитку в Україні з врахуванням передового європейського досвіду. Об’єкт дослідження –міський туризм. Предмет дослідження – особливості розвитку міського туризму у Європі . Мета дослідження: вивчити теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку міського туризму в Європі. Методи дослідження: SWOT-аналіз; статистичний аналіз; метод кейсів; вивчення наукової літератури та нормативних документів; аналіз, синтез інформаційних матеріалів; порівняння; методи групування, абстрагування та узагальнення. Інформаційні джерела. Робота виконана на основі використання наукових джерел з проблеми дослідження, практики діяльності у просуванні міст Європи як туристичних об’єктів. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробленні теоретико-методичних та практичних рекомендацій з оптимізації міського туризму в Україні з врахуванням позитивного європейського досвіду. Практичне значення. Матеріали дослідження є цінними для подальшого вивчення специфіки розвитку міського туризму. Практичні рекомендації та висновки можуть застосовуватись у вивченні проблеми урботуризму. Запропоновані шляхи оптимізації міського туризму в Україні з врахуванням позитивного європейського досвіду можуть бути використані у практичній діяльності вітчизняних підприємств туристичної індустрії.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.геогр.н., доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства Ткачук Леоніла Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44781
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Катаной А.Д.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.