Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44780
Title: Тематичні парки як чинник розвитку туризму в Європі
Authors: Калита, Аліна Володимирівна
Keywords: дипломна робота
туризм
тематичні парки
Європа
розвиток туризму
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Калита А.В. Тематичні парки як чинник розвитку туризму в Європі. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 105 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – тематичні парки Європи. Предмет дослідження – тематичні парки як чинник розвитку туризму. Метою виконаної робити є встановлення впливу тематичних парків Європи на розвиток туризму в даному регіоні. Методи дослідження. У даній роботі були використані наступні загальнонаукові методи дослідження: історичний, статистичний, картографічний, аналіз, спостереження, порівняння, опис, абстрагування та узагальнення. Інформаційними джерелами виконаної роботи були наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених Александрова А.Ю., Баканова Ю. Д.,., Грачова М.В., Дядечко Л.П., Ейхмана О.А., Івченко Л.О., Калашнікової В.В., Квартальнова В.А., Кифяка В.Ф., Тєрлєєва О.Н., Савранчука Л.А., Ніколаєнко Д.В. та ін. Крім того, у роботі використано статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет, офіційні сайти ЮНВТО, офіційні сайти тематичних парків. Наукова новизна роботи. Результати цієї роботи можуть бути використані українськими туристичними компаніями при створенні нових туристичних маршрутів до тематичних парків Європи. Теоретичні положення роботи можуть бути використані при розробці курсів «Основи туризмознавства», «Географія туризму», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д.г.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Вишневський Віктор Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44780
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Деда Ю.П..pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.