Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44779
Title: Феномен острова Балі як туристичної дестинації
Authors: Деда, Юлія Петрівна
Keywords: дипломна робота
туризм
туристична дестинація
острів Балі
туристичний бренд
дестинація
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Деда Ю.П. Феномен острова Балі як туристичної дестинації. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 96 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: туристична сфера о. Балі; Предмет дослідження: особливості формування та складові туристичного потенціалу о. Балі; Мета роботи: визначення передумов розвитку та сучасних особливостей туристсько-рекреаційного комплексу о. Балі. Завдання: 1. З’ясувати роль острівного туризму в розвитку регіону; 2. Виявити фактори, що впливають на розвиток острівного туризму; 3. Виявити проблеми розвитку острівних дестинацій; 4. Встановити передумови розвитку о. Балі як туристичної дестинації в складі республіки Індонезія; 5. З’ясувати складові туристичного потенціалу о. Балі; 6. Встановити місце о. Балі на міжнародному туристичному ринку; 7. Виявити актуальні проблеми розвитку о. Балі як туристичної дестинації; 8. Запропонувати перспективні напрями розвитку туристичної діяльності регіону. У дипломній роботі використано такі загальнонаукові методи, як системний і функціональний підхід, історико-генетичний, описовий, проблемний та статистичний метод. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані у практичній діяльності фахівців туристичної сфери та у навчальному процесі, зокрема під час вивчення дисциплін «Туристичне країнознавство», «Географія туризму», «Географія світу», «Туроперейтинг», «Статистика в туризмі», «Міжнародний туризм».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту:д.геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Вишневський Віктор Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44779
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Деда Ю.П..pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.