Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44778
Title: Феномен «темного» туризму
Authors: Бондарук, Дар’я Володимирівна
Keywords: дипломна робота
туризм
темний туризм
чорний туризм
танатотуризм
dark tourism
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондарук Д.В. Феномен «темного» туризму. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 90 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – сутність «темного» туризму. Предмет дослідження – розвиток «темного» туризму в Україні та світ. Метою виконаної робити є встановлення сутності «темного» туризму та чинників його поширення. Методи дослідження. У даній роботі були використані наступні загальнонаукові методи дослідження: історичний, статистичний, картографічний, а також, аналіз, спостереження, порівняння, опис, абстрагування та узагальнення. Інформаційними джерелами виконаної роботи були наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували дане питання, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає у встановленні сутності “темного” туризму, а також чинників його поширення. Результати цієї роботи можуть бути використані українськими туристичними компаніями при створенні нових туристичних маршрутів. Теоретичні положення роботи можуть бути використані при розробці курсів «Основи туризмознавства», «Географія туризму», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр. н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Вишневський Віктор Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44778
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Бондарук Д.В..pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.