Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44777
Title: Фестивальний туризм у світі: досвід для України
Authors: Алабаш, Євгенія Миколаївна
Keywords: дипломна робота
туризм
фестивалі
фестивальний туризм
подієвий туризм
Україна
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Алабаш Є.М.Фестивальний туризм у світі: досвід для України . - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 119 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – фестивальний туризм. Предмет дослідження – особливості розвитку фестивального туризму у світі. Метою даної роботи є виявлення сучасних тенденцій, проблем, стратегічних напрямків розвитку фестивального туризму в Україні на основі зарубіжного досвіду. Методи дослідження. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: метод порівняльного аналізу та узагальнення - для визначення особливостей розвитку фестивального туризму у країнах світу, метод системного аналізу – для вивчення сучасних проблем розвитку фестивального туризму в Україні, статистичний та візуально-графічний методи – для відображення тенденцій розвитку фестивального туризму в Україні, метод маркетингового аналізу. Інформаційними джерелами при написанні роботи були законодавчі акти з питань туристичної діяльності, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували подієвий, у тому числі й фестивальний туризм, матеріали періодичних видань, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальненні понять «подієвий туризм» та «фестивальний туризм», аналізі сучасних тенденцій глобального фестивального руху, виявленні та обґрунтуванні стратегічних напрямків розвитку фестивального туризму в Україні та обґрунтуванні комплексу маркетингу турпродукту у фестивальному туризмі. Результати роботи можуть бути використані для подальших досліджень фестивального туризму у країнах світу, в т.ч. і України, зокрема, щодо розробки стратегії розвитку туризму в областях та регіонах, проведення маркетингових досліджень у сфері фестивального руху, а також у власній професійній діяльності. Теоретичні положення і практичні рекомендації роботи можуть бути використані при викладанні дисциплін «Туристичне краєзнавство», «Туроперейтинг», «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг», а також при розробці спеціалізованих курсів «Подієвий туризм» та «Івент-менеджмент». Особистий внесок випускника. Зібрані і систематизовані дані про наймасштабніші фестивалі світу за видами, кількість фестивалів в областях України, розроблена програма маркетингового дослідження подієвих, зокрема, фестивальних туристичних ресурсів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к. геогр. н., доцент кафедри міжнародного туризму і країнознавства Пестушко Валерій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44777
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_Алабаш Є.М..pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.