Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44776
Title: Національна туристична система Фінляндії
Authors: Чочуа, Анастасія Гівівна
Keywords: дипломна робота
туризм
туристичний комплекс
туристична система
ТРС
Фінляндія
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чочуа А.Г. Національна туристична система Фінляндії . - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 86 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – Фінляндія Предмет дослідження – національна туристична система Фінляндії Мета - дослідити національну туристичну систему Фінляндії для виявлення можливостей використання їх позитивного туристичного досвіду на теренах України. Методи дослідження. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: Методи дослідження: • Теоретичні; • Узагальнення; • Емпіричні (спостереження, прогнозування); • Порівняння; • Аналіз; • Синтез. Інформаційними джерелами при написанні роботи були досліджені праці вітчизняних та фінських вчених, статистичні дані, Інтернет-ресурси фінських національних туристичних сайтів – Tilastokeskus, Business Finland, Nationalparks.fi , VisitFinland.com та ін. Наукова новизна роботи полягає у аналізі та узагальненні найновіших статистичних, теоретичних та практичних даних офіційних іноземних джерел 2015-2020 років написання, дослідженні національної туристичної системи Фінляндії, її компонентів, особливостей, проблем та перспектив розвитку. Статистичні дані, графіки, таблиці та діаграми можна використовувати як навчальний матеріал. Готовий тур «Казковими стежками Фінляндії» є повністю реальним та достовірним, так як він розроблений на основі власного досвіду подорожування Фінляндією.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.геогр.н., доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства Пестушко Валерій Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44776
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_ Чочуа А.Г.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.