Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44637
Title: Лексикографічні методи захисту мовної інформації
Other Titles: Lexicographical methods for speech information security
Authors: Самойлик, Євген Олександрович
Samoylik, Yevgen
Keywords: захист інформації
симетричні криптосистеми
лексикографічні системи
відстань єдиності шифру за ключем
семантичний тезаурус
technical priv
quite proof symmetric cryptosystem
lexical-graphic systems
distance of unicity after the key
semantic thesaurus
Issue Date: 27-Oct-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Самойлик Є.О. Лексикографічні методи захисту мовної інформації: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 157 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена створенню стійких симетричних криптосистем, що не пред’являють жорстких вимог до системи розповсюдження ключової інформації. Розроблено метод побудови семантичного словника, який задає семантичну структуру словника прикладної області. Розроблено метод побудови лексикографічної системи захисту мовної інформації, який за рахунок укрупнення алфавіту джерела текстових повідомлень забезпечив збільшення відстані єдиності шифру, що надало змогу суттєво збільшити довжину шифрованих повідомлень відносно довжини ключової інформації. Розроблено метод побудови стійкої криптосистеми, заснованої на використанні лексико-графічних систем захисту текстової інформації, що забезпечує незалежність обсягу текстової інформації, що підлягає шифруванню, від довжини ключів шифру, що використовуються, у рамках прикладних застосувань, для яких створено прикладні семантичні тезауруси.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44637
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Самойлик_26_10_2020.pdfДисертація2.53 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат_Самойлик.pdfАвтореферат916.29 kBAdobe PDFView/Open
Відгук_Васіліу_Самойлик.pdfВідгук опонента728.3 kBAdobe PDFView/Open
Відгук_Самойлик_Фауре.pdfВідгук опонента703.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.