Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44626
Title: Методи арифметичних перетворень в полях і кільцях для криптографічних застосувань
Other Titles: Methods of arithmetic operations in rings of integers and prime fields for cryptographic applications
Authors: Охріменко, Андрій Олександрович
Okhrimenko, Andriy
Keywords: електронний підпис
інфраструктура відкритих ключів
представлення цілих чисел
арифметичні операції
відкладений перенос
підвищення швидкодії
розпаралелювання
просте поле
кільце цілих чисел
група точок еліптичної кривої
electronic signature
public key infrastructure
integer representation
arithmetic operations
delayed carry
speed enhancement
parallelization
prime field
ring of integers
elliptic curve points group
Issue Date: 26-Oct-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Охріменко А.О. Методи арифметичних перетворень в полях і кільцях для криптографічних застосувань: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 326 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі дослідження і розробки нових методів арифметичних перетворень над великими цілими числами з відкладеним переносом для підвищення швидкодії реалізації криптографічних перетворень, що мають місце в інформаційно-телекомунікаційних системах центрів сертифікації ключів національної інфраструктури відкритих ключів України. В роботі запропоновано метод представлення цілих чисел з відкладеним переносом, який за рахунок можливості відкласти операцію переносу зі старших розрядів в молодші та операцію займу з молодших розрядів у старші, дозволяє виключити взаємозалежність між машинними словами при виконанні арифметичних перетворень. Удосконалено методи арифметичних перетворень додавання, віднімання, зсуву вліво, зсуву вправо, множення, піднесення до квадрату, приведення за модулем, ділення та порівняння, які за рахунок використання цілих чисел в представленні з відкладеним переносом дозволяють підвищити швидкодію перетворень в полях та кільцях цілих чисел. Також в роботі запропоновано методи арифметичних перетворень множення, піднесення до квадрату та приведення за модулем великих цілих чисел з відкладеним переносом та розпаралелюванням в два та декілька потоків. Використання запропонованих методів дозволяє підвищити швидкодію перетворень в криптографічних системах електронного підпису, що використовуються в національній інфраструктурі відкритих ключів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44626
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIss_Okhrimenko_A.pdfДисертація10.3 MBAdobe PDFView/Open
Aref_Okhrimenko_A.pdfАвтореферат1.24 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_О.О.Кузнецов.pdfВідгук опонента4.53 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_О.А.Смірнов.pdfВідгук опонента4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.