Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44337
Title: Критерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств
Other Titles: Критерии выбора приоритетных направлений развития авиатранспортных предприятий
Authors: Ареф'єва, О.В.
Мягких, І.М.
Keywords: потенціал підприємства
конкурентні переваги
пріоритетні напрями
потенциал предприятия
конкурентные преимущества
приоритетные направления
Issue Date: 2013
Publisher: Кіровоградський національний технічний університет
Citation: Ареф'єва О.В. Критерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств / Ареф'єва О.В., Мягких І.М. // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2013. - № 24. - С. 3-8.
Abstract: В статті розкриті проблеми формування і підвищення якості проведення економічної оцінки ефективності управління підприємством. В статті розглядаються основні напрями та шляхи підвищення дієвості оцінки ефективності управління авіатранспортних підприємств та їх програмного забезпечення.
В статье раскрыты проблемы формирования и повышения качества проведения экономической оценки эффективности управления предприятием. В статье рассматриваются основные направления и пути повышения действенности оценки эффективности управления авиатранспортных предприятий и их программного обеспечения.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44337
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Npkntu_e_2013_24_3.pdfКритерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств208.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.