Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44321
Title: Чинники впливу на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств
Other Titles: The factors of influence on the formation of the financial mechanism of airlines' restructuring
Authors: Ареф'єва, О.В.
Попович, А.В.
Keywords: чинники
фінансовий механізм
реструктуризація
авіапідприємство
factors
financial mechanism
restructuring
airline
Issue Date: 2014
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС Центр
Citation: Ареф'єва О.В. Чинники впливу на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств / О.В. Ареф'єва, А.В. Попович // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №22. - С. 25-29.
Abstract: У статті здійснено оцінку нормативно-правових актів, міжнародних політекономічних угод, які регулюють діяльність та впливають на фінансові результати підприємств авіаційної галузі, регламентують порядок та визначають особливості реструктуризації державних авіапідприємств, визначають стратегії реструктуризації та розвитку українського авіапрому. Обгрунтовано вплив положень законодавства на побудову фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств, здійснено аналіз державної підтримки процесів реструктуризації авіапідприємств, зокрема наявності та реального стану виконання державних програм розвитку української авіаційної промисловості. Зроблено висновки щодо впливу прямих та непрямих форм державної підтримки, у тому числі видатків, податкових та митних пільг, часткового скасування законодавчих обмежень на здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, проведення експортно-імпортних операцій, на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств.
The assessment of legal acts, international political-economic agreements which regulate activities of enterprises of the aviation industry and affect their financial results, regulate the order and features of the restructuring of state airlines, determine strategies of the restructuring and the developing of the Ukrainian aviation industry, was done in the article. The impact of legislation on the construction of the financial mechanism of the restructuring of airlines was substantiated; the analysis of the state support of airlines' restructuring, including availability and the actual state of the implementation of the national development programs of the Ukrainian aviation industry was done. The conclusions about the impact of direct and indirect forms of the government support of the formation of the financial mechanism of airlines' restructuring, including charges, tax and customs exemptions, derogation of legislative restrictions, on procurement of goods, works and services, conducting import-export operations, were made.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44321
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfЧинники впливу на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств152.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.