Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44259
Title: Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки
Other Titles: Особенности формирования экономического потенциала предприятия с позиции экономической безопасности
Specifics of enterprise capability development based on economic security
Authors: Ареф'єва, О.В.
Мізюк, С.Г.
Ращепкін, М.Д.
Keywords: потенціал
економічний потенціал
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
формування потенціалу підприємства
складники економічного потенціалу
імідж
економічна безпека
конкурентоспроможність
потенциал
экономический потенциал
факторы внешней и внутренней среды предприятия
формирование потенциала предприятия
составляющие экономического потенциала предприятия
имидж
экономическая безопасность
конкурентоспособность
capability
economic capability
actors of external and internal environment of an enterprise
enterprise capa- bility development
components of enterprise capability
image
economic security
competitiveness
Issue Date: 2018
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Citation: Ареф'єва О.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки / Ареф'єва О.В., Мізюк С.Г., Ращепкін М.Д. // Науковий вісник. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - 1, №22. - С. 5-9.
Abstract: В статті узагальнено особливості формування економічного потенціалу з урахуванням його основних складників. Розглянуто особливості управління економічним потенціалом підприємства з урахуванням чинників впливу макро- та мікросередовища. Досліджено вплив економічної безпеки, іміджу та конкурентоспроможності підприємства на формування економічного потенціалу підприємства.
В статье обобщены особенности формирования экономического потенциала с учетом его основных составляющих. Рассмотрены особенности управления экономическим потенциалом предприятия с учетом факторов влияния макро- и микросреды. Исследовано влияние экономической безопасности, имиджа и конкурентоспособности предприятия на формирование экономического потенциала предприятия.
The paper justifies the specifics of enterprise economic capability development, taking into account the main components of such a capability. The authors consider the specifics of the enterprise economic capability management, taking into account the factors influencing the macro and micro environment. The authors also analyze the influence of economic se- curity, image and competitiveness of the enterprise on the enterprise economic capability development.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44259
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливисті формування економічного потенціалу.pdfОсобливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки401.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.