Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44235
Title: Стратегічне управління організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації до змін
Other Titles: Стратегическое управление организационной культурой предприятия при развитии и адаптации к изменениям
Authors: Ареф'єва, О.В.
Ареф'єв, С.О.
Верпека, А.О.
Keywords: організаційна
культура
стратегічне
управління
стратегія
індивідуальність
зміни
адаптація
формування
бізнес-процеси
организационная
культура
стратегическое
управление
стратегия
индивидуальность
изменения
адаптация
формирование
бизнес-процессы
Issue Date: 2019
Publisher: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Citation: Ареф'єва О. В. Стратегічне управління організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації до змін / О. В. Ареф'єва, С. О. Ареф'єв, А. О. Верпека // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 6 (141). - С. 84-95.
Abstract: У статті висвітлюються питання організаційної культури як сукупності переконань, звичок, цінностей, поглядів, традицій тощо, що існують у групах людей у будьякій організації. Зокрема, вказується, що поняття організаційної культури широко використовується в бізнес-контексті. У цій статті організаційну культуру розглянуто як сукупність парадигм, що формуються протягом життя організації в результаті взаємодії між її членами із структурами, стратегіями, системами, процесами та самої організації з її середовищем, з якого складається набір посилань, які будуть настільки дієвими, наскільки вони гарантуватимуть ефективність та результативність організації. Представлено також взаємозв'язок між культурою та стратегією. Набір принципів, цінностей та переконань, які поділяються працівниками, разом з ієрархічною структурою, рівнями управління, механізмами контролю та контролю ефективності, в кінцевому підсумку формують основні правила поведінки та роботи, які зрештою свідчать про стратегію розвитку організації
В статье освещаются вопросы организационной культуры как совокупности убеждений, привычек, ценностей, взглядов, традиций и т. п., существующих среди групп людей в любой организации. В частности, указывается, что понятие организационной культуры широко используется в бизнес-контексте. В этой статье организационная культура рассматривается как совокупность парадигм, которые формируются в течение жизни организации в результате взаимодействия между её членами со структурами, стратегиями, системами, процессами и самой организации с её средой, из которого состоит набор ссылок, которые будут настолько действенными, насколько они будут гарантировать результативность и результативность организации. Представлена также взаимосвязь между культурой и стратегией. Набор принципов, ценностей и убеждений, которые разделяются членами организации, вместе с иерархической структурой, уровнями управления, механизмами контроля и контроля эффективности, в конечном итоге формируют основные правила поведения и работы и свидетельствуют о стратегии развития организации.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44235
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.6.8
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V141_P084-095.pdfСтратегічне управління організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації до змін274.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.