Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44123
Title: Зв’язано-диверсифіковані системи підприємств: генезис, моделювання та стратегічний аналіз
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Keywords: монографія
системи підприємств
генезис
моделювання
стратегічний аналіз
Issue Date: 2008
Publisher: Донецький державний університет управління
Citation: Смерічевський С.Ф. Зв’язано-диверсифіковані системи підприємств: генезис, моделювання та стратегічний аналіз: монографія. - Донецьк: ВІК, ДонДУУ, 2008. - с. 1-87
Abstract: У монографії досліджені структурні зміни соціально-економічного життя України, які проявилися не лише в трансформації організаційно- правових форм діяльності існуючих промислових підприємств, але й у виникненні в середині 90х років минулого століття великих економічних систем. Подальше зростання яких привело до їх перетворення у надвеликі економічні системи і, відповідно, до зміни їх структурного рівня в економічному просторі. Вагоме значення надвеликих економічних систем для української промисловості зумовлює доцільність їх дослідження, вивчення, аналізу причин та процесів їх формування, їх впливу на стан та вектори розвитку української економіки в цілому. В роботі запропоновані теоретичні, методичні та прикладні дослідження щодо поведінки надвеликих економічних систем. Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та фахівців-менеджерів крупних промислових підприємств, працівників органів виконавчої влади, а також студентів економічних спеціальностей навчальних закладів.
Description: Струкіурні зміни у соціально-економічній структурі промисловості України привели до переходу переважної частки промислових підприємств з державного до недержавного сектора, що спричинило зміну ролі держави в управлінні галузями, регіонами та різноманітними суб’єктами господарювання і, відповідно, відмову держави від адміністративно-централізованош управління у колишньому вигляд і та перехід до здійсненнярегуляторної функції. Економічний феномен структурних змін в економіці досліджується у різних аспектах. З деяких аспектів струкіурні зміни в економіці достатню Грунтовно досліджені. Це стосується державного регулювання структурних змін; структурних змін у контексті регіональної економіки; забезпечення, зокрема інвестиційного, цілеспрямованих структурних змін; оцінки результатів структурних змін. Але є аспекти, з яких струкіурні зміни в економіці до сьогодні залишаються недостатню глибоко дослідженими. До таких належать наслідки структурних змін в економіці.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44123
ISBN: 966-430-066-7
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
здсп.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.