Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44122
Title: Research on the development of the machine-building industry of Ukraine: state and prospects
Other Titles: Дослідження розвитку машинобудівної галузі України: стан та перспективи
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Smerichevskyi, Serhii Frantsovych
Keywords: monograph
machine-building industry
монографія
машинобудівна галузь України
Issue Date: 2017
Publisher: Izdevnieciba “Baltija Publishing”
Citation: S.F. Smerichevskyi. Research on the development of the machine-building industry of Ukraine: state and prospects // multi-authored monograph. – Latvia: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 200 p.
Abstract: Промислове виробництво являє собою взаємоузгоджену та глибоко структуровану систему виробничих комплексів, галузей та підгалузей, кожен з елементів яких перебуває у тісному взаємозв’язку як між собою, так і з системою в цілому. Зростання ефективності економічної діяльності одного з елементів повинне викликати ефект синергії відносно інших елементів і промислового виробництва загалом. Разом з тим, в структурі промисловості країн світу функціонують й такі галузі, що здатні чинити набагато більший вплив на інші елементи системи промислового виробництва. Серед таких галузей центральне місце в структурі промисловості багатьох країн світового господарства займає машинобудування.
Description: У монографії представлено авторське бачення розв’язання актуальної наукової проблеми щодо механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи. Розгляд кризи з позиції теорії біфуркації, її зміст слід методологічно обґрунтувати з огляду на означену теорію та теорії хаосу, катастроф, нелінійних систем, концепцію синергізму, що тісно пов’язані із теорією біфуркації. Використано ієрархічно-фасетний метод класифікації виробничо-економічної кризи, який визначає сферу проблематики та її ланки на перших двох рівнях, а також набір фасет класифікації на третьому рівні. Практична значущість запропонованої класифікації полягає у створенні підґрунтя для розпізнавання конкретної проблемної ситуації та її опису досить великою кількістю дескрипторів, які відповідають значенням різних фасетів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44122
ISBN: 978-9934-571-03-9
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.