Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44120
Title: Міжнародна банківська діяльність: інтеграційні перспективи та циклічні коливання
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Матвєєв, В.В.
Тарасова, О.В.
Keywords: монографія
міжнародна банківська діяльність
міжнародна інтеграція
банківська система
Issue Date: 2014
Publisher: Кондор - Видавництво
Citation: Смерічевський С.Ф., Матвєєв В.В., Тарасова О.В. Міжнародна банківська діяльність: інтеграційні перспективи та циклічні коливання: монографія / С.Ф. Смерічевський, В.В Матвєєв, О.В. Тарасова. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - с.1-40
Abstract: У монографії розглянуто міжнародну банківську діяльність; удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження міжнародної банківської діяльності; обґрунтовано вплив циклічності на розвиток банківської діяльності; проведено аналіз і оцінку сучасного стану фінансових аспектів валютної інтеграції в інтеграційних угрупованнях країн із перехідною економікою; проаналізовано стан міжнародної банківської діяльності з урахуванням циклічності світогосподарського розвитку; досліджено світові процеси транснаціоналізації банківської діяльності; проаналізовано процес трансформації банківських систем країн СНД; визначено напрями вдосконалення регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи; розроблено механізм інтеграції національної банківської системи України у світову фінансову систему.Монографія розрахована на широке коло читачів: науковців, викладачів, аспірантів, керівників та фахівців-менеджерів крупних промислових підприємств, працівників органів виконавчої влади, а також студентів економічних спеціальностей навчальних закладів.
Description: Глобальна фінансова криза виявила серйозні недоліки регулювання й нагляду за банківською діяльністю та актуалізувала проблему схильності банківського сектора до системного ризику, який підриває стійкість всієї фінансової системи. Зростаюча взаємозалежність учасників фінансового ринку завдяки процесам глобалізації, створення великих міжбанківських і транснаціональних платіжних систем, появи нових видів банківських інструментів і послуг істотно підвищує можливість неконтрольованого розповсюдження негативних імпульсів між банківськими установами на вітчизняних та міжнародних фінансових ринках. У зв’язку із цим у сучасних умовах відбувається консолідація зусиль банківської міжнародної спільноти у виборі оптимального механізму регулювання банківської діяльності, найбільш адаптивного до глобальних кризових явищ. Усе це приводить до значних структурних зрушень у розвитку банківських систем країн світу. Оскільки банківські системи окремих країн, інтегруючись у світову фінансову систему, відіграють вирішальну інституційну роль у розвитку міжнародних економічних відносин, то такі зміни не могли не привести до відповідних зрушень у розумінні ролі міжнародної банківської діяльності.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44120
ISBN: 978-617-7278-01-5
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародна банк. діяльн..pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.