Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44095
Title: Експресивна комунікація як об'єкт лінгвістичного дослідження
Authors: Хіміч, Регіна Станіславівна
Keywords: комунікація
об'єкт дослідження
лінгвістичне дослідження
лінгвістика
експресивність
експресія
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Хіміч Р.С. Експресивна комунікація як об'єкт лінгвістичного дослідження // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.241-242
Abstract: Розвиток комунікації та її зростаюча роль у суспільстві сприяли виокремленню експресивного аспекту комунікації як самостійного об’єкту дослідження у лінгвістичній науці. Для сучасної лінгвістики досить цікавим є той факт, що емоційний стан мовця-комуніканта здатен цілком впливати на його комунікацію, яку насичують експресивні засоби вираження. Саме тому у сучасній лінгвістичній традиції вже сформувалися підходи до розробки проблеми емоційної концептосфери, культури, емоційної поведінки, експресивної лакунарності у внутрішній та міжкультурній комунікації. Емоційно-експресивну сторону мовного знаку досліджували у своїх працях В. Шаховський, В. Григор'єва, Н. Арутюнова, А. Вежбицька, В. Телія та ін. Терміни «експресивність», «експресія» походять від латинського «expressio» і позначають виразність, силу прояву почуттів і думок; певну поведінку, що справляє на оточуючих сильне емоційне враження; яскраве, потужне розкриття духовного світу людини. Експресиви розглядалися в багатьох класифікаціях мовних актів у працях Дж. Серля, Дж. Ліча, Т.Балмера та інших.
Description: Література 1. Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты : монография / В.С. Григорьева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 288 с. 2. Серль, Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1996. – Вып. 17: Теория речевых актов. – С. 170–194.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44095
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Himich.pdf143.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.